Tavoitteet ja hallintosuunnitelma

Kehittääkseen hallintojärjestelmää (mm. ottaakseen haltuunsa tärkeät ympäristöasiat) yrityksen johto laatii hallintosuunnitelman, jossa annetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen suoritettavat tehtävät ja jota noudattavat toiminnassaan kaikki yrityksen työntekijät. Olemme sopusoinnussa toimintaperiaatteidemme, tavoitteidemme ja tehtäviemme kanssa selvittäneet toimet, joihin liittyy tärkeitä ympäristönäkökulmia. Varmistaaksemme tärkeisiin ympäristönäkökulmiin liittyvien toimien suorittamisen määrätyissä oloissa olemme asettaneet erikoisvaatimukset jätekäsittelyä, kemikaalien käsittelyä ja kattilan huoltoa varten.

Hallintosuunnitelmassa lueteltujen tehtävien ja toimien noudattamista seurataan säännöllisesti neljännesvuosikokouksissa (ISO:n tarkoituksessa ”johdon katselmus”). Johdon katselmuksissa merkitään muistiin hallintosuunnitelman mukaan suoritetut tehtävät/toimet viittauksineen asianmukaiseen näyttöön. Lisäksi voidaan parantaa tai täydentää olemassa olevia suunnitelmia.

Tavoitteita asettaessaan ja tarkistaessaan yrityksen johto ottaa huomioon johtamisperiaatteet, säädökset ja muut vaatimukset, tärkeät ympäristönäkökulmansa, tekniset mahdollisuudet sekä rahoitus-, suorituskyky- ja liiketoimintavaatimukset, samoin ulkoisten sidosryhmien kannat.