VISIOON JA MISSIOON

AS DALE LD. visioon on olla oma klientidele pikaajaline, usaldusväärne ning kindel koostööpartner.

DALE missioon on pakkuda kliendi vajadustele vastavat kõrge kvaliteediga survevaluteenust koos tarnetäpsuse ja paindlikkusega.

Missiooni elluviimisel toetume 36-aastasele plasti survevalu kogemusele. Meie tugevuseks on pikaaegse tööstaažiga professionaalsed töötajad.

Tootmises kasutame nii oma kui ka klientide survevaluvorme ning pakume tuge vormide tellimisel, muutmisel ja remontimisel.

JUHTIMIS- JA KESKKONNAPOLIITIKA

AS DALE LD.  on survevalu- ja ekstrusiooniteenust pakkuv kohalikul kapitalil rajanev ettevõte, mille tegevuse aluseks on klientide soovid ja vajadused.

Püüdleme järjepidevalt selle poole, et meie tootmisprotsessid oleksid võimalikult keskkonnasõbralikud. Selleks investeerime keskkonnasäästlikesse seadmetesse, töötleme ümber võimalikult suure osa tootmisjäätmetest ning käitleme keskkonnateadlikult kemikaale ja jäätmeid.

Otsime pidevalt uusi võimalusi säästliku ja kestliku juhtimis- ja keskkonnapoliitika elluviimiseks.