• Dale outside view 2
  • Meie tootmisüksus asub Leisu külas endise meierei territooriumil. Renoveerisime 1923. aastal (foto aastast 1926) ehitatud meiereihoone ning kasutame seda hetkel kontorina.

    DALE office 1926
  • Dale office

Ajavahemikul 01.05.2023 – 31.10.2024 teostab Aktsiaselts DALE LD. digipöörde projekti nr 20.1.01.23-0372, mille eesmärgiks on automatiseerida ja digitaliseerida kapslite pakkeprotsessid ehk hankida ja juurutada uus täisautomaatne robotiseeritud pakkeliin ning juurutada uus majandustarkvara (sh MRP, WMS, CMMS tarkvarad/moodulid ), mis võimaldab digitaliseerida ja automatiseerida ettevõtte info- ja andmevahetuse protsessid.

Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest 180 900 eurose kaasrahastusega.

AS DALE LD. sai toetust Digitaliseerimise Teekaardi toetusmeetmest. Projekti raames koostatakse digitaliseerimise teekaart. Toetuse summa on 11 172,00 eurot.

Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Dale_LD_EAS_SF_RGB_EST

DALE Plastitöötlus

AS Dale LD FlagDALE põhitegevuseks on plasti survevalu ja ekstrusioon, survevalu kogemus pärineb meil aastast 1986. Tootmises kasutame nii klientidele kuuluvaid kui meie endi poolt tellitavaid survevaluvorme. 2023 aasta seisuga on ettevõttel 47 töötajat.

AS DALE LD. asutati 9. detsembril 1991. a. Leisu külas Hiiumaal Emmaste vallas endise Emmaste Põllumajanduse Osaühingu juurde kuulunud tootmisüksuse baasil. Ettevõte põhineb kohalikul erakapitalil. Täna on ettevõttel üle 3000 m² tootmis- ja laopinda ning 1,8 ha maad. Nii tootmishooned kui kontor asuvad Leisu külas.

DALE suurimateks klientideks on: Henkel Global, Ensto Ensek, ABB ja SealValue Europe.

AS DALE LD. on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Maksumaksjate Liidu, Eesti Plastitööstuse Liidu ja Hiiumaa Ettevõtjate Liidu liige.

Selleks, et meie ettevõte suudaks üha paremini tegutseda eesmärgikindlalt, järgime oma tegevustes kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi, mis täidab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõudeid.

2009 aastal omistati DALE-le Eesti Kauni Kodu tiitel.