Panustame kvaliteeti ja loodust säästvatesse põhimõtetesse

 

2002/2003 aastal alustasime kvaliteedijuhtimissüsteemi loomisega, eesmärgiga kindlustada klientidele stabiilse kvaliteediga toodang ja tagada ettevõtte juhtimistegevuse süsteemsus ja jälgitavus. ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi sai meie ettevõte 2003 aastal.

 

Keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamisega alustasime 2011 aasta alguses, eesmärgiga hoida oma igapäevaste tegevustega kaasnevad keskkonnamõjud kontrolli all ning töötajate ja koostööpartnerite keskkonnateadlikkuse tõstmise abil ära hoida või leevendada keskkonnale tekitavat kahju. ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadi sai meie ettevõte 2011 aasta septembris.

 

Selleks, et meie ettevõte suudaks üha paremini tegutseda eesmärgikindlalt, oleme otsustanud oma tegevustes järgida kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi, mis täidab standardi ISO 9001 ja ISO 14001 nõudeid. Loodud integreeritud juhtimissüsteem tagab meile oluliste keskkonnaaspektide kontrolli ja meie ettevõtte tegevuse pideva täiustamise.