Tavoitteet ja johtosuunnitelma

Johtojärjestelmän kehittämiseksi (mm. tärkeiden ympäristöaspektien ottamiseksi tarkkailuun) johtokunta pystyttää tavoitteet johtosuunnitelmassa, jossa tavoitteiden mukaan on pystytetty tehtävät ja jonka täyttämisen nimellä kaikki yrityksen työntekijät työskentelevät. Toimintaperiaatteidemme, tavoitteidemme ja tehtäviemme mukaan olemme selvittäneet työt, joihin tärkeät ympäristöaspektit liittyvät. Jotta tärkeisiin ympäristöaspekteihin liittyvät työt tapahtuisivat annettuja ehtoja vastaavasti, olemme laatineet erityisohjeet jätteiden ja kemikaalien käsittelyyn sekä kattilan huoltoa varten.

 

Johtosuunnitelmassa mainittujen tehtävien ja toiminnan täyttämistä seurataan jatkuvasti johtokunnan neljännesvuosikokouksissa (ISOn käsite „johtokunnan katsaus“) kautta. Johtokunnan katsausten aikana merkitään ylös täytetyt tehtävät/työt johtosuunnitelmassa yhdessä viitteiden kanssa sopivalle todistusmateriaalille. Samoin voidaan tehdä parannuksia tai täydennyksiä jo olemassaoleviin suunnitelmiin.

 

Tavoitteita pystyttäessä ja uudesti tarkastaessa yritys huomioi omat johtoperiaatteensa, lait ja muut vaatimukset, tärkeät ympäristöaspektinsa, teknologiset mahdollisuudet sekä rahoitus-, käyttäytymis- ja liiketoimintavaatimukset, samoin ulkopuolisten osallisten mielipiteet.