Integrated Management System

Vuonna 2002/2003 aloitimme laadunjohtojärjestelmän luomisen, tarkoituksena varmistaa asiakkaille varmalaatuinen tuotanto ja taata yrityksen johtotoiminnan järjestelmällisyys ja seurattavuus. Yrityksemme sai vuonna 2003 ISO 9001 – laadunjohtojärjestelmäsertifikaatin.

 

Ympäristöjohtojärjestelmän juurruttamisen aloitimme vuoden 2011 alussa, tarkoituksena tarkkailla jokapäiväisten toimintojen aiheuttamia ympäristövaikutuksia sekä estää tai vähentää ympäristölle aiheutuvaa vahinkoa työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden ympäristötietoisuuden kasvattamisen avulla. Vuoden 2011 syyskuussa yrityksemme sai ISO 14001- ympäristöjohtojärjestelmän sertifikaatin.

 

Jotta yrityksemme pystyisi toimimaan aina paremmin ja tarkoitusperäisemmin, olemme päättäneet seurata toiminnassamme laatu- ja ympäristöjohtojärjestelmää, jotka täyttävät ISO 9001- ja ISO 14001 –vaatimukset. Luotu integroitu johtojärjestelmä takaa meille tärkeiden ympäristöaspektien valvonnan ja yrityksemme toiminnan jatkuvan täydentämisen.